Effektivisera dina möten

Arbetsmöte, beslutsmöte, informationsmöte, avstämningsmöte… Organisationer spenderar cirka 15 procent av sin personalbudget på möten. Och trenden är uppåtgående. Detta trots att nära 50 procent av arbetsmötena upplevs som ineffektiva och ett slöseri med tid. Hur ser det ut där du är?

Vill du få bättre utdelning av satsade resurser – kontakta mig. Jag lyssnar gärna på vad du och dina kolleger vill få ut av era möten. Tillsammans skapar vi en struktur, en strategi och en kultur som gör det enkelt för alla inblandade att förstå när de ska delta, vad de ska bidra med och varför det är viktigt.
 

Upptäck kraften i meningsfulla möten du också!

Kontakta mig om du har behov av att:

Ta ett helhetsgrepp om er mötesstruktur

Tillsammans rensar vi bort onödiga möten och skapar en struktur, strategi och kultur för de verksamhetskritiska mötena.

Utbilda mötesledare

Ge personerna som ofta leder möten rätt förutsättningar att planera, genomföra och följa upp effektiva möten.

Genomföra någon typ av möte

Anlita mig för hela processen kring ett möte – planering, genomförande och uppföljning.

Scroll to top