Lyft fram dina bästa historier

Upplever du brist på framgångshistorier om din verksamhet? Uppmuntra dina kunder och medarbetare att dela med sig av sina. Det är lätt att dras med i en bra historia.

Modiga organisationer stannar aldrig upp. De ser varje ny situation som en möjlighet att förbättra sin verksamhet. I sin iver letar de febrilt efter saker att förändra. Tänk om de istället skulle lägga resurserna på att upptäcka det som redan fungerar bra och bygga vidare på det.

Berättelser om framgångar finns överallt. Det handlar bara om att fånga dem, formulera dem och anpassa innehållet till det medium där de ska förmedlas.

Kontakta mig om du har behov av att hitta din verksamhets styrkor och få en positiv rörelse framåt. Jag hjälper dig att:
  • Identifiera varumärkets kärna, det som särskiljer er från konkurrenterna
  • Intervjua interna och externa varumärkesambassadörer
  • Formulera företags-/organisationsspecifika berättelser
  • Anpassa berättelser till olika medium
Scroll to top