Effektivisera dina texter

Alla kan skriva. Ja det må så vara, men alla kan inte formulera texter som når fram. För att skapa läsvärda texter krävs det stor lyhördhet och ett genuint intresse för mottagarens behov och förväntningar. Likaså krävs det kunskap om hur texten ska disponeras för att fungera i olika sammanhang.
Rör, berör och upprör med dina texter du också!
Kontakta mig om du har behov av att:
 • Formulera målgrupps-, situations- och medieanpassade texter, det vill säga utarbeta nya texter.
 • Språkbearbeta befintliga texter, det vill säga anpassa språket till rätt målgrupp, situation och medium. Det kan till exempel handla om att göra en byråkratisk och faktatung text begriplig och läsvärd eller att sammanfatta omfattande textmaterial.
 • Korrekturläsa texter, det vill säga gå igenom texterna för att korrigera språkliga fel när det gäller meningsbyggnad, syftning, stavning, avstavning etc.
 • Höja kompetensen när det gäller att skriva målgrupps-, situations- och medieanpassade texter, det vill säga gå en skrivarkurs.
  Exempel på typer av texter som jag har god erfarenhet av att arbeta med:
 • Vetenskapliga texter
 • Webbtexter
 • Nyhetsbrev
 • Rapporter och sammanställningar
 • Presentationer
 • Texter för kund-, medarbetar- eller medlemstidning
 • Årsredovisningar och verksamhetsberättelser
 • Dokumentation av seminarier, workshops och möten
 • Scroll to top