Få sällskap på din förändringsresa

Har du svårt att få engagemang för dina förbättringsinitiativ? Säkerställ att dina tänkta medpassagerare uppfattar både nyttan och nöjet av att gå ombord.

Varje resa till en okänd plats börjar med en inre föreställning om destinationen. Ju mer vi pratar om resan desto mer taggade blir vi att göra saker som tar oss närmare färdmålet.

På samma sätt fungerar de flesta av oss i arbetsvardagen. Vi söker oss instinktivt till det invanda, det som vi redan behärskar. Ju vagare vi upplever bilden av det framtida läget, desto mindre benägna blir vi att bidra med vår tid, energi och kompetens.

Kontakta mig om du har behov av att ta fram en strategi och ett innehåll för att kommunicera det attraktiva med din tänkta destination. För att ge sig ut i det okända vill medpassagerarna veta vart de ska, hur resvägen ser ut och framförallt varför det är mödan värt att följa med.

Scroll to top