Om Idest Kommunikation

Idest Kommunikation erbjuder tjänster inom kommunikativ verksamhetsutveckling med fokus på att uppnå en struktur och kultur där människor både vill och kan bidra. Drivkraften är att skapa miljöer där formell och informell kommunikation flödar naturligt. Miljöer där alla inblandade får verktyg att tolka och strukturera sin omgivning. I bagaget har jag två magisterexamina, en i kvalitets- och ledarskapsutveckling och en i strategisk kommunikation. Jag har också mer än 20 års erfarenhet av att planera, genomföra, utvärdera och förbättra verksamheters kommunikativa förmåga.

Allt jag gör utgår från tre grundläggande värderingar – enkelhet, respekt och trovärdighet.

Enkelhet

Vi möts av orimligt många intryck varje dag. Därför dras vi, medvetet eller omedvetet, till det som är enkelt. Vi avfärdar lika lätt det som vi upplever som svårt eller krångligt. Min drivkraft är att förenkla det som andra vill förmedla. Helt enkelt att göra det komplicerade begripligt.

Ett samarbete med mig ska vara enkelt. Genom att ställa frågor och lyssna uppmärksamt får jag en förståelse för ditt behov. I en skriftlig överenskommelse fastställer vi vad som ska levereras, var, när och hur.

Respekt

Hela mitt yrkesverksamma liv har jag deltagit i oändliga möten utan resultat. Där syftet har varit otydligt, agendan obefintlig och där deltagarna har kommit oförberedda därför att de varken vet varför de är inbjudna eller vad de förväntas bidra med. Det är allt annat än att visa respekt för människors tid och engagemang. Att visa människor respekt genom att anpassa innehållet till mottagarens villkor, det sätter jag en ära i.

Ett samarbete med mig ska bygga på respekt. Jag behandlar den information jag får med hög integritet. Respekt för både din och min tid är en självklarhet. Därför håller jag mig till överenskommelsen och involverar dig på det mest effektiva sättet under produktionens gång. Med en öppen och ärlig dialog skapar vi tillsammans ett resultat som håller utlovad kvalitet.

 

Trovärdighet

Texter som innehåller språkliga felaktigheter eller faktafel, förlorar i trovärdighet. Läsaren lägger mer energi på att ifrågasätta innehållet istället för att bli nyfiken. I värsta fall ger läsaren inte ens texten en chans. Läsaren är den som avgör om ditt budskap är trovärdigt. Du kan påverka upplevelsen av din text genom att vara respektfull mot läsaren, vara konsekvent i ditt språk, ha god kunskap om det som du uttalar dig om och inte minst, genom att vara ärlig.

Ett samarbete med mig ska bygga på trovärdighet. Innan jag tar mig an ett uppdrag säkerställer jag att vi har en gemensam bild av det förväntade resultatet.

Scroll to top